English
پيشگيري مهمتر از درمان است . رسالت انجمن مخاطره شناسي ايران بررسي نسبت خطر ؛ پيشبيني و پيشگير آن است .
اطلاعات تماس
 
تلفن: 81032236 021
نمابر: 86037081 021
آدرس دبیرخانه: تهران - خيابان کریم خان زند- ابتدای خیابان دکتر عضدی(آبان شمالی)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی-طبقه سوم صندوق پستی: 6561-14155
پست الکترونیکی: Hazardology@yahoo.com
کد پستی: 1597633141
اولین همایش ملی مخاطرات طبیعی ایران با تاکید بر روش های پیش یابی و هشدار سریع
سومین همایش ملی ارزیابی کمی و کیفی برنامه ریزی و گسترش علوم جغرافیا در آموزش عالی

آرشیو کنفرانس ها و همایش ها
نشست تحصصی با موضوع واقعیت سیلابهای بهار 1398
نشست علمی پایش لایه یونسفر از طریق ایستگاه های دائمی(GNSS)
نشست تخصصی نقش مخاطرات زمین شناختی در ژئو توریسم و ژئو پارک ها (سازمان جغرافیایی)

آرشیو سمینارها و سخنرانی ها
معرفی کامل انجمن
به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي علمي مخاطره شناسي و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پ‍ژوهشي در زمينه هاي مخاطره شناسي انجمن مخاطره شناسي ايران تشكيل مي گردد.
اين انجمن موسسه غيرانتفاعي است و در زمينه هاي علمي و پ‍ژوهشي و فني فعاليت مي كند و سعي بر آن دارد كه با شناسايي و طبقه بندي مخاطرات در كشور به صورت علمي به مديريت اين رخدادها پرداخته و تلفات و زيان هاي ناشي از آن را تا حد ممكن كاهش دهد.
وظايف و فعاليت ها:
 -  انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه اي با علم مخاطره شناسي سر و كار دارند.
 همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن
  - ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز
 ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني
 برگزاري گردهمايي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي
-  انتشار كتب و نشريات علمي
اساسنامه انجمن

 

شناسنامه انجمن

 

"انجمن مخاطره شناسي ايران"

به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي علمي مخاطره شناسي و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پ‍ژوهشي در زمينه هاي مخاطره شناسي تشكيل شد.