English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 81032236 021
نمابر: 86037081 021
آدرس دبیرخانه: تهران - خيابان کریم خان زند- ابتدای خیابان دکتر عضدی(آبان شمالی)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی-طبقه سوم صندوق پستی: 6561-14155
پست الکترونیکی: Hazardology@yahoo.com
کد پستی: 1597633141
كميته مطالعات مخاطرات طبيعي، با مسئوليت خانم دکتر منیژه قهرودی

 

وظايف:

فهرست فعالیت های پیشنهادی کمیته در سال

  1. بر گزاری جلسات کارگاهی مخاطرات طبیعی از ابتدای بهمن به صورت ماهانه در محل دانشکده جغرافیا.
  2. برگزاری بازدید های تخصصی از سوی انجمن در مورد مخاطرات طبیعی در اطراف تهران (و در صورت وجود بودجه در سایر نواحی کشور)
  3. ایجاد یک خبرنامه الکترونیکی ماهانه برای مخاطرات طبیعی.
  4.  برگزاری جلسات ویژه برای مخاطرات مهم ایران و جهان (بعد از هر رخداد ، به منظور بحث تخصصی و بررسی اطلاعات و درسهای موجود)

 

سازمان و تشكيلات:

مسئول کمیته: خانم دکتر منیژه فهرودی

جلسات ماهانه تخصصی :

بازدید های تخصصی :

خبرنامه:

سوانح وارزیابی سریع:

برنامه ها و تكاليف:

مخاطرات طبیعی اصلی مورد توجه در ایران که در این کمیته مورد توجه خاص قرار می گیرند عبارتند از:

•           زمينلرزه

•           سیل

•           خشکسالی

•           زمینلغزش

•           فرونشست زمین

•           آتشفشان

•           سايكلون و طوفان (هاريكان)

•           بهمن

•           گنبدهای نمکی

•           ماسه های روان

•           خشك شدن دریاچه ها، تالابها

•           آتش سوزي و از بين رفتن جنگلها

•           ریز گردها و آلودگی هوا

 

که در این کمیته بر اساس محور های زیر مورد توجه قرار می گیرد :

الف) براورد خطر و ریسک مخاطرات طبیعی و انسانی و اثر آنها بر هم در ایران:

ب) شناخت و بررسی دسته های مخاطرات طبیعی در ایران: خطرهای زمین (زلزله، آتشفشان، گسلش، زمین لغزش ژئوترمال)، آب و هوا شناختی (سیل، طوفان، گردباد) و ترکیبی (سونامی) و انسانی (آلودگی رادیو اکتیو، انفجارها، آلودگی خاک و آب و هوا)

ج) تلاش برای برقراری پایگاه داده های مخاطرات طبیعی در ایران بر اساس: نوع، اندازه تکرار و تبعات انواع مخاطرات

د) بررسی و توسعه روشهای تخمین مخاطرات طبیعی در ایران

هـ) بررسی و توسعه روشهای تحلیلهای آماری برای شناخت مخاطرات طبیعی

و) تخمین ریسک مخاطرات، شامل

- تعریف ریسک

- بررسی ریسکهای چندگانه

- اهمیت برآورد ریسکهای چندگانه

- برآورد خسارتهای ناشی از ریسکهای چندگانه

- تخمین خرابی

- بررسی رابطه مخاطره با ریسک

- آسیب پذیری