English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 81032236 021
نمابر: 86037081 021
آدرس دبیرخانه: تهران - خيابان کریم خان زند- ابتدای خیابان دکتر عضدی(آبان شمالی)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی-طبقه سوم صندوق پستی: 6561-14155
پست الکترونیکی: Hazardology@yahoo.com
کد پستی: 1597633141
نشست علمی پیش بینی زلزله

نشست علمي هم اندیشی

" پیش بینی و کاهش مخاطرات زلزله "

 

مخاطرات زلزله در تمام کشورهای جهان با نسبت های مختلف وجود دارد. ایران نیز از جمله کشورهای است که فاقد زمین مصون  از زلزله است. انجمن مخاطره شناسی ایران یکی از برنامه  های خود را  کاهش مخاطرات ناشی از زلزله قرار داده است. به همین منظور این انجمن در چهارم دی ماه  سال 1392 هم  زمان با سالروز زلزله شهر بم ، به همت کمیته مطالعات مخاطرات طبیعی انجمن و مشارکت سازمان جغرافیایی كشور و همکاری  دانشگاه تهران ، دانشگاه  پیام نور ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، هم اندیشی" پیش بینی و کاهش مخاطرات زلزله" را در سازمان جغرافیا یی كشور واقع در خیابان معلم برگزار می نمايد. در این نشست که اندیشمندان و پژوهشگران  مخاطره شناسی کشور حضور دارند چالش ها، راهبردها، سامانه داده های گسلها، پیش نیاز پیش بینی  زلزله، ناهنجاری های ژئو فیزیک ایران، پیش نشانگرهای الکترو مغناطیسی در ایران، پیش بینی به روش  پی آیی، شبکه عصبی، روش های آماری، سامانه اطلاعات مکانی  و داده های سنجش از دور  مورد بحث  قرار خواهد گرفت.

لینک تصاویر نشست

http://www.ihsa.ir/Admin/ImageList.aspx?ImageGroupId=4

سخنان رئیس انجمن مخاطره شناسی ایران دکتر مقیمی: http://ihsa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=62

سخنان دبیر همایش دکتر زارع: http://ihsa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=61

http://ihsa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=63