English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 81032236 021
نمابر: 86037081 021
آدرس دبیرخانه: تهران - خيابان کریم خان زند- ابتدای خیابان دکتر عضدی(آبان شمالی)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی-طبقه سوم صندوق پستی: 6561-14155
پست الکترونیکی: Hazardology@yahoo.com
کد پستی: 1597633141
كميته مطالعات مخاطرات طبيعي، با مسئوليت آقاي دكتر زارع

 

وظايف:

فهرست فعالیت های پیشنهادی کمیته در سال اول (بهمن 91-بهمن 92)

  1. بر گزاری جلسات کارگاهی مخاطرات طبیعی از ابتدای بهمن 91 به صورت ماهانه در محل دانشکده جغرافیا.
  2. برگزاری بازدید های تخصصی از سوی انجمن در مورد مخاطرات طبیعی در اطراف تهران (و در صورت وجود بودجه در سایر نواحی کشور)
  3. ایجاد یک خبرنامه الکترونیکی ماهانه برای مخاطرات طبیعی.
  4.  برگزاری جلسات ویژه برای مخاطرات مهم ایران و جهان (بعد از هر رخداد ، به منظور بحث تخصصی و بررسی اطلاعات و درسهای موجود)

 

سازمان و تشكيلات:

مسئول کمیته: آقای دکتر مهدی زارع

جلسات ماهانه تخصصی :خانم مهندس کامرانزاد

بازدید های تخصصی :آقای مهندس مجرب

خبرنامه:خانم فرهمند. روزنامه نگار علمی (روزنامه ایران)

سوانح وارزیابی سریع:خانم مهندس بانکی

برنامه ها و تكاليف:

مخاطرات طبیعی اصلی مورد توجه در ایران که در این کمیته مورد توجه خاص قرار می گیرند عبارتند از:

•           زمينلرزه

•           سیل

•           خشکسالی

•           زمینلغزش

•           فرونشست زمین

•           آتشفشان

•           سايكلون و طوفان (هاريكان)

•           بهمن

•           گنبدهای نمکی

•           ماسه های روان

•           خشك شدن دریاچه ها، تالابها

•           آتش سوزي و از بين رفتن جنگلها

•           ریز گردها و آلودگی هوا

 

که در این کمیته بر اساس محور های زیر مورد توجه قرار می گیرد :

الف) براورد خطر و ریسک مخاطرات طبیعی و انسانی و اثر آنها بر هم در ایران:

ب) شناخت و بررسی دسته های مخاطرات طبیعی در ایران: خطرهای زمین (زلزله، آتشفشان، گسلش، زمین لغزش ژئوترمال)، آب و هوا شناختی (سیل، طوفان، گردباد) و ترکیبی (سونامی) و انسانی (آلودگی رادیو اکتیو، انفجارها، آلودگی خاک و آب و هوا)

ج) تلاش برای برقراری پایگاه داده های مخاطرات طبیعی در ایران بر اساس: نوع، اندازه تکرار و تبعات انواع مخاطرات

د) بررسی و توسعه روشهای تخمین مخاطرات طبیعی در ایران

هـ) بررسی و توسعه روشهای تحلیلهای آماری برای شناخت مخاطرات طبیعی

و) تخمین ریسک مخاطرات، شامل

- تعریف ریسک

- بررسی ریسکهای چندگانه

- اهمیت برآورد ریسکهای چندگانه

- برآورد خسارتهای ناشی از ریسکهای چندگانه

- تخمین خرابی

- بررسی رابطه مخاطره با ریسک

- آسیب پذیری

ه )بررسی مثالهای از خطرهای چندگانه و تخمین ریسک در سالهای اخیر در ایران و : زلزله ژانویه 2010 هائیتی، زلزله 2011 ژاپن، مساله ریزگرد ها در شهر های بزرگ در ایران، زلزله های بزرگ تاریخ ایران، توفان سندی 2012 در هائیتی آمریکا، سیلهای 2009 تا 2012گرگان – تهران..