English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 81032236 021
نمابر: 86037081 021
آدرس دبیرخانه: تهران - خيابان کریم خان زند- ابتدای خیابان دکتر عضدی(آبان شمالی)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی-طبقه سوم صندوق پستی: 6561-14155
پست الکترونیکی: Hazardology@yahoo.com
کد پستی: 1597633141
نشست تخصصی راهکارهای مشارکت انجمن های علوم جغرافیایی ایران در اجرای برنامه ششم توسعه

 و سازمانهای دولتی در سالن شورای دانشکده جغرافیایی دانشگاه تهران  با حضور دکتر رحیم صفوی روز یکشنبه 26 شهریور ماه از ساعت 16 الی 19 برگزار شد.

در این نشست مقرر گردید:

1- در احکام برنامه ششم ترجیحا از انجمنهای علمی برای طراحی و نظارت نیز استفاده شود.

2- برای شروع و آزمون انجمن ها با توجه به برنامه ششم توسعه هرانجمن( عضو اتحادیه) پروژه ای در این موضوع تعیین کند.

3- مکاتبه با دستگاههای اجرایی از طرف اتحادیه با سازمانها، ارگانها و وزارت خانه ها

4- انجمن های اتحادیه در تدوین و دستور عمل های برنامه ششم کمک کنند.

5- انجمن ها همانند شرکت های دانش بنیان بتوانند در پروژه ها و قرارداد ها شرکت کنند.

تصاویر نشست: