English
پيشگيري مهمتر از درمان است . رسالت انجمن مخاطره شناسي ايران بررسي نسبت خطر ؛ پيشبيني و پيشگير آن است .
اطلاعات تماس
 
تلفن: 81032236 021
نمابر: 86037081 021
آدرس دبیرخانه: تهران - خيابان کریم خان زند- ابتدای خیابان دکتر عضدی(آبان شمالی)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی-طبقه سوم صندوق پستی: 6561-14155
پست الکترونیکی: Hazardology@yahoo.com
کد پستی: 1597633141
مشاهده خبر
 دریافت جایزه ملی مخاطرات ایران توسط آقایان مهرداد سرهنگی و مجید خانمحمدی در اولین هایش ملی مخاطره شناسی ایران

به نقل از دبیر همایش جناب آقای دکتر سید رضا مهر نیا با توجه به مدارک ارسال شده  پژوهشگران به دبیرخانه همایش  پس از بررسی دوران همایش دو نفر پژوهشگر برتر به نام های آقای مهرداد سرهنگی  دانشجوی دوره دکتری تکتونیک از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران و آقای مجید خانمحمدی دانشجوی دوره دکتری مخاطرات طبیعی از دانشگاه خوارزمی، لایق دریافت جایزه ملی جوان مخاطرات ایران شدند و در مراسم از آنان توسط ریاست سازمان جغرافیایی جناب آقای دکتر مدیری و ریاست دانشگاه شهید بهشتی جناب آقای دکتر صدوق تجلیل به عمل آمد.

منبع: انجمن مخاطره شناسی ایران
تاریخ انتشار: 1397/12/22 - 0:21
شناسنامه انجمن

 

"انجمن مخاطره شناسي ايران"

به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي علمي مخاطره شناسي و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پ‍ژوهشي در زمينه هاي مخاطره شناسي تشكيل شد.